A history of modern experimental psychology : from James and Wundt to cognitive science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: George Mandler, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780262279017


Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2007,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 287 pages)

Ngôn ngữ:


Cognitive psychology. -- Psychology, Experimental. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH