Brainstorms : philosophical essays on mind and psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262271508

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1978, 1st MIT Press edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 353 pages)

Ngôn ngữ:

ID: 253341
Cognition.
  - Philosophy.
  - Psychology
  - Philosophy.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH