Handbook of psychiatric drugs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey A Lieberman, Allan Tasman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470028211

Ký hiệu phân loại: 615.788 Psychotropic drugs

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2006

Mô tả vật lý: xviii, 264 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 25335

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH