Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brian D, Haig, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262322374


Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :a Bradford book, The MIT Press, 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 197 pages)

Ngôn ngữ:

ID: 253502
1. Psychology
  - Research ; Methodology.1. Psychology
  - Research
2. Methodology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH