Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262291274

Ký hiệu phân loại: 004.35 Multiprocessing

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1989,

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 355 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Electronic data processing -- Distributed processing.; Parallel processing (Electronic computers)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH