The sexual brain
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Simon LeVay, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262278219

Ký hiệu phân loại: 155.33 Sex differences

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1993,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 168 pages)

Ngôn ngữ:


Brain -- Sex differences.; Neuropsychology.-- Sex.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH