Memory systems 1994
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780262283052

Ký hiệu phân loại: 153.12 Memory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1994,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 407 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Animal memory.
  - Memory.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH