Brainchildren : essays on designing minds

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. C Dennett

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0262271494

ISBN-13: 978-0262271493

Ký hiệu phân loại: 128.2 Mind

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 1998

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 418 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 253691

Includes bibliographical references P. 385-400) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH