Adaptive dynamics : the theoretical analysis of behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262284189

Ký hiệu phân loại: 150.19434 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2001,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 423 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Behaviorism (Psychology)-- Psychology, Comparative.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH