Calculus : early transcendentals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Stewart, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0495011665

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Thomson Brooks/Cole, 2008, 6th ed.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.; Transcendental functions -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH