Nghiên cứu sức khỏe công cộng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Văn Khoát, Lê Hùng Lâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 362.1072 Physical illness

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học, 1998

Mô tả vật lý: 215tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 254351

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH