Public health : an introduction to the science and practice of population health
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780826177582

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Publishing Company, LLC, 2021,

Mô tả vật lý: 425p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Tóm tắt

-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH