Khảo sát tình hình điều trị với Digoxin tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức giai đoạn 01/2021 - 04/2022

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mai Khả Ngọc, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nguyễn Việt Xuân Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 43tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 254513

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 615.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH