Psychologists and their theories for students
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0787665436

Ký hiệu phân loại: 150.922 Psychology

Thông tin xuất bản: Detroit :Thomson Gale, 2005.,

Mô tả vật lý: 2 v. (xxix, 529 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 25526
Psychologists.
  - Psychology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH