Experiments with people : revelations from social psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0805828966

Ký hiệu phân loại: 302 Social interaction

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. :Lawrence Erlbaum, 2004,

Mô tả vật lý: xiv, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Social psychology -- Experiments.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH