Xây dựng cơ sở dữ liệu các thuốc đánh giá nguy cơ và chiến lược giảm nhẹ ( REMS)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.14 Prescription writing

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2022,

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 615.140


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH