Fuel cell subassemblies incorporating subgasketed thrifted membranes [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 662.8 Other fuels

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2019

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 255630

An automated roll to roll method of making a fuel cell roll good subassembly is described wherein an elongated first subgasket web having a plurality of apertures is moved relative to a plurality of individual electrolyte membranes, each individual electrolyte membrane having a center region. The individual electrolyte membranes are aligned with the first subgasket web so that a center region of each electrolyte membrane is aligned with an aperture of the first subgasket web and the individual electrolyte membranes are attached to the first subgasket web.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH