Triboelectric generator [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2015

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 255907

A generator includes a thin first contact charging layer and a thin second contact charging layer. The thin first contact charging layer includes a first material that has a first rating on a triboelectric series. The thin first contact charging layer has a first side with a first conductive electrode applied thereto and an opposite second side. The thin second contact charging layer includes a second material that has a second rating on a triboelectric series that is more negative than the first rating. The thin first contact charging layer has a first side with a first conductive electrode applied thereto and an opposite second side. The thin second contact charging layer is disposed adjacent to the first contact charging layer so that the second side of the second contact charging layer is in contact with the second side of the first contact charging layer.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH