Non-aqueous electrolyte for lithium-ion battery [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Argonne, Ill. : Oak Ridge, Tenn. : Argonne National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 255916

 A substantially non-aqueous electrolyte solution includes an alkali metal salt, a polar aprotic solvent, and an organophosphorus compound of Formula IA, IB, or IC: ##STR00001## where R.sup.1, R.sup.2, R.sup.3 and R.sup.4 are each independently hydrogen, halogen, alkyl, alkenyl, alkynyl, cycloalkyl, aryl, heterocyclyl, heteroaryl, alkoxy, alkenoxy, alkynoxy, cycloalkoxy, aryloxy, heterocyclyloxy, heteroaryloxy, siloxyl, silyl, or organophosphatyl
  R.sup.5 and R.sup.6 are each independently alkyl, alkenyl, alkynyl, cycloalkyl, aryl, heterocyclyl, or heteroaryl
  R.sup.7 is ##STR00002## and R.sup.8, R.sup.9 and R.sup.10 are each independently alkyl, cycloalkyl, aryl, heterocyclyl, or heteroaryl
  provided that if the organophosphorus compound is of Formula IB, then at least one of R.sup.5, and R.sup.6 are other than hydrogen, alkyl, or alkenyl
  and if the organophosphorus compound is of Formula IC, then the electrolyte solution does not include 4-methylene-1,3-dioxolan-2-one or 4,5-dimethylene-1,3-dioxolan-2-one.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH