End-Use Load Profiles for the U.S. Building Stock [electronic resource] : Technical Advisory Group Meeting #5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.790973 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2021

Mô tả vật lý: Size: 10 MB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256003

This presentation summarizes the items discussed during the End-use Load Profiles for the U.S. Building Stock: Technical Advisory Group Meeting #5 on December 17, 2019.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH