Overview of Battery R&D Activities [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2019

Mô tả vật lý: Size: 1.5 MB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256188

Five minute PowerPoint presentation giving an overview of Battery R&D activities at NREL for an audience of attended at the 2019 NAATBatt International Annual Meeting & Conference in Litchfield Park, Arizona.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH