RF MEMS circuit design for wireless communications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Héctor J. de los Santos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533299

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2002

Mô tả vật lý: xviii, 261 p. : , ill. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25667

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH