Spring 2013 Composite Data Products - Backup Power [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.824 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2013

Mô tả vật lý: Size: 23 pp. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 256690

This presentation from the U.S. Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory includes 21 composite data products (CDPs) produced in Spring 2013 for fuel cell backup power systems.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH