Cisco routers for the desperate : router management, the easy way

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Lucas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593270496

Ký hiệu phân loại: 004.62 Interfacing and communications protocols

Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press, 2004.

Mô tả vật lý: xii, 129 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 25698

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH