Thermal to electricity conversion using thermal magnetic properties [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Idaho Falls, Idaho : Oak Ridge, Tenn. : Idaho National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2010

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 257004

A system for the generation of Electricity from Thermal Energy using the thermal magnetic properties of a Ferromagnetic, Electrically Conductive Material (FECM) in one or more Magnetic Fields. A FECM is exposed to one or more Magnetic Fields. Thermal Energy is applied to a portion of the FECM heating the FECM above its Curie Point. The FECM, now partially paramagnetic, moves under the force of the one or more Magnetic Fields. The movement of the FECM induces an electrical current through the FECM, generating Electricity.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH