Practical handbook of photovoltaics : fundamentals and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luis Castañer, T Markvart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1856173909

Ký hiệu phân loại: 621.381542 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New York : Elsevier Advanced Technology, 2003

Mô tả vật lý: xiv, 984 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 25712

Includes bibliographical references (p. [941]-945) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH