wxPython in action
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1932394621

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning Pub., 2006,

Mô tả vật lý: xxx, 552 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


wxPython.-- wxWidgets.-- Cross-platform software development.-- Graphical user interfaces (Computer systems)-- Open source software.-- Python (Computer program language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH