GE Renewable Energy [electronic resource] : Perdigao wind dataset from Large Eddy Simulation and ERA5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.45 Wind engines

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2022

Mô tả vật lý: : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 257449

Perdigao wind research dataset including ERA5 data, high resolution and low resolution Large Eddy Simulations for the year 2020 at 1 hour frequency. Generated using Copernicus Climate Change Service information 2022[1] [1] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J-N. (2018): ERA5 hourly data on single levels from 1979 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). (Accessed on 05-04-2022), 10.24381/cds.adbb2d47
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH