The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: I. R Kenyon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 019856645X

ISBN-10: 0198566468

ISBN-13: 978-0198566458

ISBN-13: 978-0198566465

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press , 2008

Mô tả vật lý: xxi, 630 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25792

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH