Thiết kế hệ thống định vị một trục
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phạm Tú Anh, ,

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


97DC.

Hệ thống định vị một trục -- Thiết kế-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH