Microprocessor theory and applications with 6800068020 and Pentium
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470380314

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2008,

Mô tả vật lý: xv, 570 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Motorola 68000 series microprocessors.-- Pentium (Microprocessor)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH