Calculus II for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark Zegarelli, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  047022522X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., Inc., 2008, 1st ed.

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH