United States Supports Distributed Wind Technology Improvements; NREL (National Renewable Energy Laboratory) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.4 Prime movers and heat engineering

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2015

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 258547

This presentation provides information on the activities conducted through the Competitiveness Improvement Project (CIP), initiated in 2012 by the U.S. Department of Energy (DOE) and executed through the National Renewable Energy Laboratory (NREL) to support the distributed wind industry. The CIP provides research and development funding and technical support to improve distributed wind turbine technology and increase the competitiveness of U.S. small and midsize wind turbine manufacturers. Through this project, DOE/NREL assists U.S. manufacturers to lower the levelized cost of energy of wind turbines through component improvements, manufacturing process upgrades, and turbine testing. Ultimately, this support is expected to lead to turbine certification through testing to industry-recognized wind turbine performance and safety standards.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH