PIC microcontrollers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lucio Di Jasio

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750686154

Ký hiệu phân loại: 629.895416 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/ Newnes, 2008

Mô tả vật lý: xiv, 910 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25868

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH