Wind Technologies & Evolving Opportunities (Presentation) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.47 Solar-energy engineering

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2014

Mô tả vật lý: Size: 47 pp. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 258718

 This presentation covers opportunities for wind technology
  wind energy market trends
  an overview of the National Wind Technology Center near Boulder, Colorado
  wind energy price and cost trends
  wind turbine technology improvements
  and wind resource characterization improvements.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH