The Cambridge history of Russia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maureen Perrie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521812275

ISBN-13: 978-0521812276

ISBN-13: 978-0521815291

Ký hiệu phân loại: 947 Eastern Europe Russia

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 25884

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH