FY12 Report [electronic resource] : Meteorological Observations for Renewable Energy Applications at Site 300

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Livermore, Calif : Oak Ridge, Tenn. : Lawrence Livermore National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2012

Mô tả vật lý: Size: PDF-file: 20 pages

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 259051

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH