Blade Testing at NREL's National Wind Technology Center (NWTC) (Presentation) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.5 Pneumatic, vacuum, low-temperature technologies

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2010

Mô tả vật lý: Size: 2.1 MB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 259506

Presentation of Blade Testing at NREL's National Wind Technology Center for the 2010 Sandia National Laboratories Blade Testing Workshop.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH