Wind Power Today, 2010, Wind and Water Power Program (WWPP) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.45 Wind engines

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2010

Mô tả vật lý: Size: 32 pp. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 259554

Wind Power Today is an annual publication that provides an overview of the wind energy research conducted by the U.S. Department of Energy Wind and Water Power Program.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH