How to Discover Antiviral Drugs Quickly [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2020

Mô tả vật lý: Size: p. 2261-2264 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 259946

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH