Khảo sát hệ vi sinh vật kiểm soát NH3 trong nuôi tôm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Phạm Minh Nhựt

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 26105

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH