Revegetation Efforts on the Nevada National Security Site and Surrounding Areas [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 613 Personal health and safety

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2020

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261821

Presentation describes methods for revegetating disturbed areas on the Nevada National Security Site and surrounding areas, with results from some of the projects.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH