Genetic algorithm for nuclear data evaluation [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.36 Optical engineering

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2018

Mô tả vật lý: Size: 12 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 261914

These are slides on genetic algorithm for nuclear data evaluation. The following is covered: initial population, fitness (outer loop), calculate fitness, selection (first part of inner loop), reproduction (second part of inner loop), solution, and examples.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH