Los Alamos National Laboratory Prepares for Fire Season [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 630.7 Education, research, related topics

Thông tin xuất bản: Los Alamos, N.M. : Oak Ridge, Tenn. : Los Alamos National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Other: 00:03:43 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 262032

Through the establishment of a Wildland Fire Program Office, and the Interagency Fire Base located on Laboratory property, Los Alamos National Laboratory is continuing and improving a program to prepare for wildland fire.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH