Polypeptides having cellulolytic enhancing activity and polynucleotides encoding same [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Metadata

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. :Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2015,

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Ngôn ngữ:


Provided are isolated polypeptides having cellulolytic enhancing activity and isolated polynucleotides encoding the polypeptides. Also provided are nucleic acid constructs, vectors, and host cells comprising the polynucleotides as well as methods of producing and using the polypeptides.

09 biomass fuels-- 37 inorganic, organic, physical, and analytical chemistry-- 59 basic biological sciences-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH