Northeast Feedstock Supply Technical and Economica [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.47 Solar-energy engineering

Thông tin xuất bản: Idaho Falls, Idaho : Oak Ridge, Tenn. : Idaho National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2013

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 265148

This in-depth analysis considers the current and f
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH