Techno-Economics & Life Cycle Assessment (Presentation) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.824 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2011

Mô tả vật lý: Size: 873 KB : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 265382

This presentation provides an overview of the techno-economic analysis (TEA) and life cycle assessment (LCA) capabilities at the National Renewable Energy Laboratory (NREL) and describes the value of working with NREL on TEA and LCA.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH