Making the most of biomass [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 630.79 Agriculture and related technologies

Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2011

Mô tả vật lý: Size: 0:01:21 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 265387

Mark Downing explains how biomass can be used to meet the nation's energy requirements.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH