UNLV Engineering Sciences Seminar Series Spring 2016 [electronic resource] : Nuclear Science & Engineering R&D Nuclear Thermal Propulsion Engine Ground Test

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.48 Nuclear engineering

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2016

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 266814

UNLV Engineering Sciences Seminar Series Spring 2016, Keynote Lecture for UNLV-NSTec Collaboration, 4:30 ? 5:45 pm, Tuesday, February 23, 2016 at UNLV Science Engineering Building (SEB) Rm. 1245
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH