BC Transit Fuel Cell Bus Project [electronic resource] : Evaluation Results Report

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2014

Mô tả vật lý: Size: 56 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 267190

This report evaluates a fuel cell electric bus demonstration led by British Columbia Transit (BC Transit) in Whistler, Canada. BC Transit is collaborating with the California Air Resources Board and the U.S. Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory to evaluate the buses in revenue service. This evaluation report covers two years of revenue service data on the buses from April 2011 through March 2013.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH